regulamin
mandragora tattoo shopWARUNKI OGÓLNE:
• Klient decydując się na wykonanie tatuażu w studiu tatuażu
Mandragora zobowiązany do zapoznania się z treścią
regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki
• Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie
po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego
wypisanej przed wykonaniem samego zabiegu.
• Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany
jest do wypełnienia odpowiednich dokumentów/ankiet
zdrowotnych oraz podpisania umowy na wykonanie zabiegu
pomiędzy klientem a tatuażystą/tką. Dokumenty te są dostępne
w studio w formie papierowej.
• Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
• Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi,
oraz prawo klienta do wglądu w procedurę dot. dezynfekcji
pozytywnie zaopiniowaną przez Sanepid.
• W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania
przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie
przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
• Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować
się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w
pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i pracowników
salonu.
• Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć,
projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych
przez klientów.
• Na umówioną sesję przychodzimy sami, bez osób
towarzyszących oraz zabieramy ze sobą minimalną ilość rzeczy/
bagażu jaka jest potrzebna do zrealizowania zabiegu.
• W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
• Do studia nie przyprowadzamy zwierząt
• Tatuażysta/tka jest zobowiązany do udzielenia klientowi
pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej potrzeby.
• W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania klient ma
prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą
parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia
skóry, w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia
większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania/bielizny aby
usprawnić pracę.
• Tatuaż jest usługą robioną na zamówienie, jego opłacenie nie
podlega zwrotowi.
• Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się
samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które
mogą wpłynąć na tatuaż.
• STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA
KLIENTA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ
NINIEJSZEGO REGULAMINU
• Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować
wyłącznie na adres mailowy
mandragora.tattooshop@gmail.com. W innym przypadku
roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą
rozpatrzone.

WYCENA ZABIEGU ORAZ REZERWACJA TERMINU:
• Każdy tatuaż wyceniany jest indywidualnie na podstawie
przesłanych drogą mailową/przez Facebooka wytycznych dot.
samego wzoru, rozmiaru oraz miejsca na ciele.
• Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać
drogą mailową lub przez wiadomość na Facebooku lub poprzez
wizytę w studio (o ile nie jest to zakazane poprzez aktualnie
obowiązujące zasady/restrykcje sporządzane przez Sanepid/
Ministerstwo Zdrowia)
• Każdy tatuaż zostaje indywidualnie przypisany do osoby, która
się zajmuje danym typem tatuażu. Jeżeli klient ma wybranego
artystę, u którego chce wykonać dany zabieg należy
poinformować nas o tym.
• Termin wykonania zabiegu oraz jego cena jest zależna od
artysty, do którego klient zostanie zapisany.
• Wyceny każdorazowo podajemy w widełkach od – do. Podczas
wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na
większy jak i mniejszy - cena może ulec zmianie zależnie od
finalnych ustaleń. Jednak jeżeli planujesz znacznie zmniejszyć/
zwiększyć rozmiar w stosunku do tego co było planowane należy
powiadomić nas o tym odpowiednio wcześniej.
• Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją
poprzez wpłacenie zadatku, zadatki są bezzwrotne. Opłaty
można dokonać osobiście w studiu (o ile nie jest to zakazane
poprzez aktualnie obowiązujące zasady/restrykcje
sporządzane przez Sanepid/Ministerstwo Zdrowia), lub
przelewem na konto. Termin przepada w przypadku
niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 3 dni od
ustalenia terminu. Zadatek jest odliczany od końcowej ceny
tatuażu.
• Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest
równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota
zadatku to 100 zł, ale w zależności od wielkości projektu może
być większa. Zadatek za sesję całodniową wynosi 200 zł.
• Zadatkiem może być również otrzymany bon podarunkowy –
w takim wypadku należy podać nam numer bonu i kwotę przy
ustalaniu terminu.
• Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego
poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego
terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W
szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na
kolejny termin.
• Termin sesji można zmienić jednorazowo maksymalnie do 7
dni przed umówioną datą. Maksymalny okres na przesunięcie
terminu sesji to rok od pierwotnie ustalonej daty. Przekroczenie
tego okresu skutkuje stratą wpłaconego zadatku.
• Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie
tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły
stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej
sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu.
• W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania
sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków
odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się
niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w takich przypadkach
zadatek przepada.
• Jeżeli występują jakiekolwiek choroby/dolegliwości/alergie,
które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu
należy poinformować nas o tym przed ustalaniem terminu.


PROJEKT TATUAŻU:
• Każdy projekt robimy indywidualnie dla każdego klienta.
Podesłane przykłady w postaci grafik lub zdjęć tatuaży mogą
służyć jedynie jako inspiracja do finalnego projektu, który
zostanie przygotowany przez tatuażystę/tkę.
• Tatuażysta/tka nie podejmuje się wykonania plagiatu
podesłanego zdjęcia/grafiki.
• Projekt jest objęty prawami autorskimi więc jego dalsze
przekazywanie/wykonanie usługi w innym miejscu może
skutkować konsekwencjami prawnymi.
• Projekty wykonujemy przed ustalonym terminem, który jest
już potwierdzony poprzez zadatek. Wzory w zależności od
stopnia skomplikowania, rozmiaru kompozycji przygotowujemy
wcześniej – zazwyczaj jest to około 7 dni przed terminem, w
przypadkach tatuaży mniejszych/mniej skomplikowanych
możliwe jest wspólne skonsultowanie i stworzenie projektu
nawet w dniu sesji przed samym zabiegiem. Projekty nie są
wysyłane. Omawiamy je zawsze w dniu umówionej sesji.
• Klient ma prawo do bezpłatnego naniesienia poprawek na
wzór. Całkowita zmiana koncepcji po otrzymaniu projektu
skutkuje dopłatą do ustalonej ceny – jest to kwota od 100 do
200zł zależnie od wielkości/stopnia skomplikowania wzoru.
• Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może się
delikatnie różnić od prezentowanego wzoru.


GOJENIE I PIELĘGNACJA RANY:
• Tatuażysta/tka zobowiązany jest do przekazania wszelkich
niezbędnych informacji oraz materiałów dotyczących gojenia i
pielęgnacji rany po zabiegu, a klient zobowiązany jest do
przestrzegania tych zasad.
• W sytuacji, w której klient nie stosował się do podanych zasad
wszelkie skargi zostają odrzucone, a poprawka tatuażu jest
odpłatna.
• Jeżeli klient dbał należycie o ranę a mimo to tatuaż wymaga
poprawki – wykonujemy ją bezpłatnie do 3 miesięcy od dnia
wykonania zabiegu. Później również możemy poprawić tatuaż
ale poprawka jest odpłatna.
• Studio/tatuażysta nie ponosi odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie zasad dot. gojenia i pielęgnacji rany.
• Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji
piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego
celu przeznaczonymi.


ARTYŚCI GOŚCINNI I BYLI WSPÓŁPRACOWNICY:
• W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez tatuatora
gościnnego, studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonany
tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych
poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem, który
wykonywał wzór.
• W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez
tatuatora, który zakończył już współpracę z naszym studiem,
w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego wzoru prosimy
o bezpośredni kontakt z artystą. Studio Mandragora nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w
kontakcie z niewspółpracującym już ze studiem artystą.


VOUCHERY/BONY PODARUNKOWE:
• Bony podarunkowe są imienne, ważne pół roku od dnia
zakupu (chyba, że zaistniały szczególne okoliczności, które
pozwolą na przedłużenie tego terminu – wymaga to jednak
konsultacji ze studiem)
• Bon można wykupić za dowolną kwotę od 50zł wzwyż, zakup
możliwy jest na naszej stronie internetowej lub na miejscu w
studio (o ile nie jest to zakazane poprzez aktualnie obowiązujące
zasady/restrykcje sporządzane przez Sanepid/Ministerstwo
Zdrowia)
• Bony nie są zwracalne – całą kwotę należy wykorzystać na
zabieg/artykuły dostępne w studio. Gdy wartość usługi jest
niższa niż wartość vouchera klientowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty.
• Istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie, jednak
wymaga to konsultacji ze studiem.
• Od momentu przekazania vouchera nabywcy, studio nie
ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę i nie
wystawia duplikatów voucherów.

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

PON:         ZAMKNIĘTE
WT-PT:      9:00-16:00
SOB:         10:00-16:00
NIEDZ:     ZAMKNIĘTE

Create a free site - Visit site